Údaje o kandidátovi do hodnoticího panelu GA ČR
Information about the nominee for the GA CR evaluation panel

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby. /The questionnaire is not filled in correctly, please correct the errors.Přejít na chybu / Go to error
Osobní údaje kandidáta/ Candidate's personal information
Titul před jménem /
Title before name
Křestní jméno / First name*Příjmení / Surname*Titul za jménem /
Title after name
*
Telefonní číslo kandidáta / Candidate's phone number*
Mezinárodní předvolba /
Country code*
Číslo / Number*
*
*
*
Stát kandidáta / Candidate's country*
*