Údaje o kandidátovi do hodnoticího panelu GA ČR
Information about the nominee for the GA CR evaluation panel

Tento průzkum je uzavřen.